New Japan Photo Issue.1
a1775

New Japan Photo Issue.1

ニュージャパンフォト vol.1

Asami Minami, Atsushi Matsuoka, Eri Morita, Fumi Ishino, Keigo Nishikori, Naohiro Utagawa, Shunsuke Kano, Yoshinori Mizutani, Akane Ito, Akie Ko, Akifumi Iwao, Akihiro Morita, Akihiro Sakai, Akiyoshi Kitagawa, Arata Kato, Arata Tabe, Atsushi Ito, Ayaki Hosaka, Chihiro Morino, Daichi Aijima, Daiji Tokuhashiほか多数。


Einstein Studio, 2015