Trashstones | Wilhelm Mundt
a6610

Trashstones | Wilhelm Mundt

Trashstones | ヴィルヘルム・ムント

¥ 9,000 + 税

ドイツの彫刻家Wilhelm Mundtが1989年から制作し、彼の名前を一躍有名にしたTrashstonesシリーズを収録。廃棄物に合成樹脂を厚く塗布し、一見鮮やかな巨礫のように見える作品。全作品は時系列的に割り当てられた番号をタイトルに与えられている。
ハードカバー。シュリンク未開封。


Steidl, 2008

英語 | 21x25cm | 60pp.