Zeichnungen 1960-1983 | Jonathan Borofsky
a7471 a7471 a7471 a7471

Zeichnungen 1960-1983 | Jonathan Borofsky

Zeichnungen 1960-1983 | ジョナサン・ボロフスキー

Christian Geelhaar、Dieter Koepplinによる論考。
ソフトカバー。透明表紙カバー付属。カバーは経年劣化。黄ばみ。表紙エッジ折れヨレ。

Das Museum / Kunstmuseum Basel, Basel, 1983

独/英語 | 30x21cm | 186pp

¥ 2,750 (税込)


You cannot copy content of this page