AKT-TOKYO 1971-1991 Austria, 1992 Documents Nobuyoshi Araki | 荒木経惟
b2491

AKT-TOKYO 1971-1991 Austria, 1992 Documents Nobuyoshi Araki | 荒木経惟

アクト・トーキョー ドキュメンツ | 荒木経惟

オーストリア、グラーツのFORUM STADPARKで開催された、荒木経惟の海外初の個展「Akt-Tokyo 1971-1991」の記録小冊子。全展示作品一覧と、会場風景、そして個展図録の主要テキスト(伊藤俊治、伊藤比呂美、富岡多恵子)の日本語訳を収録。ソフトカバー。状態良好。


フォトプラネット, 1992

27x21cm | 16pp.